Je bent op vakantie en wandelt over bergpaden, langs beekjes, door weiden, en omhoog langs rotsige hellingen. Om je heen rijzen de berghellingen hoger en hoger, ver weg, naar witte toppen. De lucht is blauw en de zon is warm en dichtbij. Vogels zingen om je heen, insecten zoemen van bloem naar bloem, en koeien liggen loom in het gras.

Je houdt een baby’tje in je armen. Altijd weer kleiner dan je je herinnert, zo’n baby. Het ademt, het leeft. Het ruikt naar baby. Een nieuw mens op de aarde. Een nieuwe generatie, een nieuw begin.

Zulke ervaringen herkent iedereen wel. Momenten dat je zintuigen helemaal open staan en je verbonden bent met de hele wereld. De grote en geheimzinnige wereld, waar je zelf deel van uitmaakt. In alle tijden hebben de mensen zich afgevraagd hoe dat nu is ontstaan. Waar is onze wereld ooit begonnen? En waar komt ons leven vandaan? Wat of wie staat aan het begin? In het christelijk geloven wordt dit begin gevonden bij God. ‘In het begin schiep God’ en ‘in elk begin schept God’, tot op de dag van vandaag. Daarom heet de wereld schepping en heten wij schepsel.

Het komende seizoen gaan we met de hele PGH aan de slag met dit thema: Schepping. Rond dit jaarthema zijn er onder andere twee prekenseries, een leerhuis en een Bijbelcafé georganiseerd. Ook andere activiteiten zullen gaan aansluiten bij het thema.

Er komen een heel aantal spannende en actuele vragen aan bod als we het over schepping gaan hebben. Wat betekent het voor onze consumptiepatroon en ons energieverbruik als we de wereld zien als schepping van God? Wat is onze verantwoordelijkheid en wat zijn onze mogelijkheden als schepselen in het zorgen voor de schepping? Wat is de betekenis van het scheppingsverhaal in Genesis 1 en 2? Hoe verhoudt het geloof in God als schepper zich tot wetenschappelijke theorieën over de oerknal, het ontstaan van het universum en evolutie? Hoe kijken we naar onszelf als schepselen van God en wat is de invloed van het kwaad op de schepping? Wat betekent het voor de toekomst van de wereld, dat God haar Schepper is?

Vragen zijn er genoeg, en dit seizoen willen we in onderling gesprek met deze vragen verder komen. Met de diversiteit die we in onze zes PGH gemeenschappen hebben zal niet iedereen op deze vragen dezelfde antwoorden gaan geven en dat hoeft ook niet. Wel hoop ik dat we gezamenlijk komen tot een diepere kennis over wat het betekent dat we geloven in God, de almachtige Schepper van hemel en aarde. Dat we in het dagelijks leven bewuster leven als schepselen van God en zelfs als ‘nieuw schepsel in Christus’. En dat we in elkaar en in heel de wereld de hand gaan zien van de Schepper, die wij loven en prijzen.

Dit artikel verscheen eerder in de Kerkbrink
Auteur: Willem Nijsse, predikant Diependaalsekerk.