Woensdag 7 oktober begint de Instuif weer. Een gezellige bijeenkomst die al jaren lang door Hwenny de Vries begeleid wordt.

Dit seizoen komen wij bijelkaar op de woensdag omdat tijdelijk op donderdag de voedselbank in de Bethlehemkerk is.

Er zijn een aantal mensen die op woensdag andere verplichtingen hebben. 

Dat is heel jammer,dat is heel jammer, maar mogelijk kunnen wij samen met hen naar een andere oplossing zoeken.

Er zijn misschien ook mensen die nooit op donderdag konden en het leuk vinden om ook eens te kunnen instuiven. Natuurlijk zijn heren ook van harte welkom

We beginnen met een koffieochtend om bijtepraten. Verder zal Kees Schipper een film laten zien over Bert Haanstra

Allemaal hartelijk welkom

Henny de Vries tel 6213309