Na het gesprek tussen minister Grapperhaus en het Interkerkelijk Contact Overheidszaken, waarin ook de Protestante Kerk Nederland (PKN) zitting heeft, zijn opnieuw verscherpte maatregelen door de Overheid genomen.

De landelijke PKN adviseert haar kerkgemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Daarnaast wordt geadviseerd bij verplaatsingen in de kerk een niet-medisch mondkapje te dragen voor de veiligheid van ons allen. Als u op uw plaats zit dan kunt u het mondkapje afdoen. Ook met mondkapje op houdt u 1,5 meter afstand van elkaar. 

Het moderamen/kerkenraad van de Bethlehemkerk neemt het dringende advies over. We laten de gemeentezang door 4 voorzangers op 5 meter afstand doorgaan en blijven uiteraard onze vieringen online uitzenden. Het valt zwaar dat wederom maatregelen noodzakelijk zijn, maar we spreken de hoop en verwachting uit dat we uiteindelijk het virus zullen bedwingen. We vragen u nadrukkelijk zich aan te melden via Eventix voor de eredienst en overige bijeenkomsten. Dat voorkomt teleurstelling, als het maximaal aantal is bereikt en helpt ons bij de registratie. Eventix is inmiddels aangepast naar het maximum aantal kerkgangers.

Voor het Gebruiksplan en het protocol mbt corona zijn Theo van Halsema(1e aanspreekpunt) en Paul-Dirk van Buuren de portefeuille houders. U kunt hen benaderen voor vragen, suggesties ed. rond dit onderwerp.

We vertrouwen erop dat we gezamenlijk wegen blijven vinden om het kerk-zijn gestalte te geven en te volharden in geloof, hoop en liefde en hopen u snel weer te ontmoeten, ofwel in de kerk ofwel in de online bijeenkomsten.

Een hartelijke groet,

Theo (Th). Van Halsema
Paul-Dirk van Buuren