Op zondag 11 oktober begint het bovenwijkse leesrooster over de scheppingsdagen. In volgorde zijn de dagen in deze serie flink door elkaar gegooid. Zo beginnen we in de Bethlehemkerk middenin het scheppingswerk van God, op de vijfde dag, bij de schepping van de vogels en de vissen. Door Jezus worden de vogels ons ten voorbeeld gesteld: 'Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader die ze voedt'. Deze woorden van Jezus zullen we ons ter harte nemen.

Lezingen: Genesis 1,20-23 en Matteüs 6,25-34. 

Thema: ‘Kijk naar de vogels’.