We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Heleen Weimar

Thema:  'Kijk naar de vogels’

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • Klik hier voor overzicht alle 7 Scheppingszondagen
  • [dienst live volgen, klik hier]

20201006 Dag 05

 Ouderling van dienst

Bonny Rem-Veldstra     

 Diaken van dienst 

Rob Kooijmans       

 Lector

Janneke Floor

 Organist

Dianne Heijstee 

 Zangers

 

orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Aanvangslied: Dank U voor deze nieuwe morgen, Lied 218

Groet:

Voorganger    :    De Heer zij met u!

Gemeente       :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente       :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied op de drempel: Genesteld aan uw hart, Lied 282: 1 en 2

Kyrië en gloria

Smeekgebed, met acclamatie:

Glorialied: Gezegend die de wereld schept, Lied 984: 1-4

DIENST VAN HET WOORD

 

Gebed

Kindermoment Kinderlied: Hoe is het begonnen?
Moment met de kinderen [klik hier voor materiaal en toelichting]

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Eerste Schriftlezing: Genesis 1,20-23
Tweede Schriftlezing: Matteüs 6,25-34
Lied: De vogels van de bomen, Lied 979: 1-7 en 11-12

Preek

Orgelspel

Lied: Aan U behoort, o Heer der heren, Lied 978: 1, 3 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen door de ouderling van dienst en toelichting op de collecten door de diaken [klik hier voor toelichting op de collectes]

Collecten onder orgelspel

Slotlied: Wie zich door God alleen laat leiden, Lied 905: 1, 2 en 4

Zegen 

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]

 

[Bovenstaande afbeeldingen met de zeven scheppingsdagen zijn op startzaterdag 12 september 2020 door gemeenteleden geschilderd als onderdeel van de startzaterdag activiteiten, het origineel staat op het liturgisch centrum van de Bethlehemkerk in een diarama opstelling]