We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Wim Moehn

Thema:  'Vaste grond onder je voeten’

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • Klik hier voor overzicht alle 7 Scheppingszondagen
  • [dienst live volgen, klik hier]


Zondagmorgen hoop ik in de Bethlehemkerk te preken over ‘De Derde Dag’. God zorgt voor het meest vanzelfsprekende: grond onder onze voeten. Met elkaar leren we ons verwonderen over ‘laat het droge zichtbaar worden’. Mij heeft het geholpen om in Youtube de woorden ‘geboorte nieuw eiland’ te typen en te kijken naar het filmpje. Water fascineert. Water kan ook dreigen. Maar God houdt woord, want Hij stelt de grenzen van het water vast. De dag drie is een bijzondere dag, omdat we tweemaal horen: ‘God zag dat het goed was’.

Ik zie uit naar een mooie dienst in de kerk en voor u en jullie thuis.

ds. Wim Moehn

20201006 Dag 05

 Ouderling van dienst

Maria Kruithof-Stoutjesdijk

 Diaken van dienst 

Hanneke Dral

 Lector

Ditte Oerlemans

 Organist

Henk van Dijk

 Zangers

Yvonne van Bommel, Anneke Schippers, Kees Schipper

 

orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Zingen:           Lb Psalm 93 : 1, 2 en 3  De Heer is Koning

Groet:

Voorganger    :    De Heer zij met u!

Gemeente       :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente       :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied op de drempel: Lb Gezang 463: 1,2 en 8  Licht in onze ogen

Kyrië en gloria

Smeekgebed, met acclamatie:

Voorganger    :    Heer ontferm U [uitgesproken]

Gemeente       :    Christus ontferm U.

Glorialied:           Lb Psalm 146c : 1  Alles wat adem heeft

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag / gebed om verlichting met de H. Geest

Kindermoment 

Kinderlied: Hoe is het begonnen?

Moment met de kinderen [klik hier voor materiaal en toelichting]

Kinderen gaan naar de kinderdienst

Eerste Schriftlezing: Genesis 1 : 1-13

Zingen van lied: Lb Gezang 162 : 1, 2, 3 en 6 In het begin lag

Tweede Schriftlezing: Markus 1 : 9-20

Lied: Lb Gezang 531 : 1, 2 en 3  Jezus die langs het water liep

Preek over de derde dag.

Orgelspel

Lied: Lb Psalm 66 : 1 en 2  Breek aarde uit

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen door de ouderling van dienst en toelichting op de collecten door de diaken [klik hier voor toelichting op de collectes]

Slotlied: Lb Gezang 313 : 1 en 4  Een rijke schat van wijsheid

Zegen 

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]

 

[Bovenstaande afbeeldingen met de zeven scheppingsdagen zijn op startzaterdag 12 september 2020 door gemeenteleden geschilderd als onderdeel van de startzaterdag activiteiten, het origineel staat op het liturgisch centrum van de Bethlehemkerk in een diarama opstelling]