ScheppWe zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur Wintertijd start vandaag: klok uur terug 

ds. Ids Smedema uit Leusden

Thema:  'Volhouden in het licht dat God gemaakt heeft.

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • Klik hier voor overzicht alle 7 Scheppingszondagen
  • [dienst live volgen, klik hier]

 

 Zondag gaat het over het licht (de eerste dag), maar ik vind het ook wel mooi om n.a.v. de eerste verzen van Genesis (In het begin ,... de aarde was woest en ledig .. de Geest Gods zweefde over de wateren) wat over schepping in het algemeen te zeggen: dat het geloof in de God de Schepper voor de bijbelschrijvers is afgeleid van het geloof in God de Bevrijder, de God van de Exodus, de uittocht, de God van de belofte. Dat hebben we nodig in deze tijd van onzekerheid, van eenzaamheid. Volhouden in vertrouwen op de God wiens macht groter is dan alle doodsheid, wiens licht sterker schijnt dan alle duisternis, ook van vandaag. En dat licht schijnt ook weer door mensen heen die naar elkaar omzien. Overigens begin ik de preek met die ruimtesonde die deze week gruis opgehaald heeft van een rotsblok in de oneindige ruimte. Dat moet wetenschappers antwoord geven op de vraag hoe het allemaal begonnen is. Maar ik vind dat de bijbel in Genesis een beter antwoord geeft - op misschien ook wel een andere vraag. Niet: hoe is het ooit toen begonnen, maar: wat is écht van belang en wezenlijk? Scheppingsgeloof is niet strijdig met wetenschap. maar met ons eigen cynisme en moedeloosheid... 

 Ouderling van dienst

Paul Dirk van Buuren     

 Diaken van dienst 

Wilma Hilberts

 Lector

Martin Tjalma

 Organist

Annerose Korporaal 

 Zangers

Mieke van der Veen, Marlene Erdmann, Kees Schipper en Henk Koster.

 

orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst         

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Zingen:           LB 275: 1 en 2 Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig

Groet:

Voorganger   :    De Heer zij met u!

Gemeente     :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Voorganger   :    Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente     :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed: ……..

Zingen: LB 275: 3 en 4 Heer onze Heer, hoe zijt gij aanwezig

Kyrië en gloria

Smeekgebed, na elke intentie: LB 301a Kyrie eleison

Glorialied: LB 150 a, 1 en 4 Geprezen zij God

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag / gebed om verlichting met de H. Geest

Kindermoment 

…waarin verwerkt wordt: Filmpje ‘De eerste dag’ + Lied ‘Hoe is het begonnen’

Kinderen gaan naar hun eigen dienst  [klik hier voor materiaal en toelichting]

Inleiding op de lezingen en het thema van de dienst

Eerste Schriftlezing door lector: Genesis 1: 1-5

Zingen LB 513 God heeft het eerste woord

Tweede Schriftlezing door lector: Johannes 1: 1-9

Zingen LB 488: 1 en 2 In den beginne was het woord

Preek

Orgelspel

Zingen: LB 827: 1 en 2 Mensen, wij zijn geroepen om te leven

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; toelichting op de collecten door de diaken [klik hier voor toelichting op de collectes]

Zingen LB 910: 1 en 2 Soms groet een licht van vreugde

Zegen met gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]

 

[Bovenstaande afbeeldingen met de zeven scheppingsdagen zijn op startzaterdag 12 september 2020 door gemeenteleden geschilderd als onderdeel van de startzaterdag activiteiten, het origineel staat op het liturgisch centrum van de Bethlehemkerk in een diarama opstelling]