We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Jurjen Zeilstra

Thema:  'Lichten wijzen seizoenen, dagen en jaren’

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • Klik hier voor overzicht alle 7 Scheppingszondagen
  • [dienst live volgen, klik hier]

 

20201006 Dag 04

 Ouderling van dienst

Nanda Ego

 Diaken van dienst 

Jelle Wesselius       

 Lector

Wilma van Halsema

 Organist

Annerose Korporaal 

 Zangers

volgt

 

Orgelspel

Welkom

VOORBEREIDING

Wij gaan staan

 

Zingen: Heer onze Heer, hoe heerlijk en verheven, Psalm 8: 1, 2 en 3

Groet

Voorganger:    De Heer zij met u!

Gemeente:      Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten

Voorganger:   Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente:      die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

 

Drempelgebed

Zingen: Psalm 8:6

Inleiding

Kyrië en gloria

Voorganger:   …zo bidden wij.

Allen:              Heer, ontferm U.

Glorialied: Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven, Lied 985

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kindermoment

  • Filmpje ‘de vierde dag’
  • Kinderlied ‘Hoe is het begonnen’

 Kinderen gaan naar hun eigen dienst  [klik hier voor materiaal en toelichting]

Eerste Schriftlezing: Genesis 1, 14-19 (lector)

 

Zingen: Richt op uw macht, o Here der heerscharen, Lied 451: 1 en 2

 

Tweede Schriftlezing: Galaten 4, 1-11 (lector)

 

Zingen: Lied 451:5

Evangelielezing: Lucas 21, 20-28 (voorganger)

Preek

Orgelspel

Zingen: Zonne der gerechtigheid, Lied 967: 1, 6 en 7

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader

Mededelingen door de ouderling van dienst; toelichting op de collecten door de diaken [klik hier voor toelichting op de collectes]

Zingen: Zoals het witte bliksemlicht, Lied 761

Zegen

Orgelspel

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]

 

[Bovenstaande afbeeldingen met de zeven scheppingsdagen zijn op startzaterdag 12 september 2020 door gemeenteleden geschilderd als onderdeel van de startzaterdag activiteiten, het origineel staat op het liturgisch centrum van de Bethlehemkerk in een diarama opstelling]