Op zondag 22 november herdenken we in de kerkdienst de gemeenteleden die gestorven zijn.

Anders dan andere jaren kunt u zich voor deze dienst niet aanmelden. Vanwege de corona epidemie zullen alleen nabestaanden worden genodigd.

Ook is er geen kinderdienst deze zondag. De kinderen kunnen net als in de zomer met een programma dat op de website is te downloaden, thuis kunnen meedoen met het thema van de 7e dag. Ze kunnen thuis samen met hun ouders en verzorgers een kaarsje aansteken, als we dat in de kerk ook doen, voor iemand die ze lief vinden en die gestorven is.

In de dienst hebben we voor het aansteken van de kaarsjes een speciaal moment voor ingelast, zodat u die thuis meekijkt in de gelegenheid bent om ook een kaarsje aan te steken. Wilt u daaraan meedoen, zet u dan voorafgaand aan de viering vast een kaarsje en lucifers klaar. Op deze manier zijn we toch verbonden met elkaar en gedenken we ook de mensen die we persoonlijk heel erg missen en die niet bij name worden genoemd.