We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Aster Abrahamsen

Thema:  'Tussen hemel en aarde: de 2e dag …'

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • Klik hier voor overzicht alle 7 Scheppingszondagen
  • [dienst live volgen, klik hier]

Het sociale leven ligt stil. Maar in de kerk zal de lofzang doorgaan. Ook deze zondag weer van harte welkom om in de kerk (<30 mensen) of online mee te vieren. Onze voorzangers en organist hebben een prachtige veelzijdige liturgie samengesteld met mooie liederen uit verschillende tradities. We bespreken de 2e dag: de schepping van de hemel. Een zondagmorgen waarin we even op adem kunnen komen en bezig kunnen zijn met Hemelse Zaken… laten we ons verbonden voelen met onze God en met elkaar, juist in deze tijden van afstand!

Deze morgen zou een oecumenische dienst zijn samen met de Emmaus Paulus parochie, maar helaas vindt dat geen doorgang vanwege corona. Zowel wij als de Emmaus Paulus Parochie betreuren dit en we houden goed contact met het geloof en de hoop dat in betere tijden de oecumene weer opgepakt zal worden!

 Ouderling van dienst

Kees Schipper

 Diaken van dienst 

Rob Kooijmans

 Lector

Wilma van Halsema

 Organist

Dianne Heijstee

 Zangers

Marlene Erdman, Hanneke Keur, Jan Pieter Vreugdenhil, Jaap Frantsen, Katinka van Buuren

 

orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst        

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Zingen: LB 19 : 1

Groet:

Voorganger   :    De Heer zij met u!

Gemeente     :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Voorganger   :    Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente     :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Zingen: LB 216: 1,2,3 Dit is een morgen

Smeekgebed

Glorialied: Heilig, het lied van al wat leeft …

DIENST VAN HET WOORD

Inleiding op de dienst

Kindermoment

- filmpje van de 2e dag

- lied: Hoe is het begonnen

Aansteken kaars van de Kinderdienst aan de Paaskaars door de voorganger.

Kinderen gaan naar hun eigen dienst  [klik hier voor materiaal en toelichting]

Eerste lezing : Genesis 1: 1-8

Zingen: LB 162: 2, 3

Tweede lezing: Genesis 6: 11-16

Muzikaal intermezzo door Dianne

Derde lezing: Psalm 104: 1-9

Verkondiging

Zingen: We are thankful for who You are -  door Dianne en Katinka

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; toelichting op de collecten door de diaken [klik hier voor toelichting op de collectes] +

filmpje en toelichting van Katinka op YWAM Zomba

Zingen: ‘Woon in mijn dromen’ [Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee, nr. 54]

Zegen met gezongen ’AMEN’ door voorzangers (3x)

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]

 

[Bovenstaande afbeeldingen met de zeven scheppingsdagen zijn op startzaterdag 12 september 2020 door gemeenteleden geschilderd als onderdeel van de startzaterdag activiteiten, het origineel staat op het liturgisch centrum van de Bethlehemkerk in een diarama opstelling]