Steun de oeroude kerken in Syrië: bakens van hoop

De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft diepe sporen getrokken. Meer dan 12 miljoen mensen zijn van huis en haard verdreven. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede.

Ook de kerken hebben het zwaar. Veel christenen moesten vluchten en kerkgebouwen zijn verwoest. Toch is de kerk in Syrië, juist in deze enorme nood, een baken van hoop. De kerk biedt hulp aan mensen die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten, ongeacht hun afkomst of geloof. In regio’s waar mensen voorzichtig terugkeren, helpt ze bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra.

De Syrisch-Orthodoxe Kerk is een van de eerste christelijke gemeenschappen buiten Palestina. Herstel van eeuwenoude christelijke gemeenschappen betekent herstel van de samenleving en hoop voor de toekomst. Dit is diaconie in de meest letterlijke zin van het woord.

Namens alle diaconieën roepen wij u op om op weg naar de winter en Kerst solidair te zijn met onze broeders en zusters in Syrië, solidair te zijn met degenen die ondanks alles bleven. De kerken in Syrië zijn na het Rode Kruis de grootste hulpverlener omdat zij zo diep geworteld zijn in de samenleving.

Maak een royale gift over via bijgaande QR-code, t.n.v. het College van Diakenen, o.v.v. ‘kerken Syrië’. De actie loopt tot en met Kerst.

Namens het College van Diakenen onze grote dank!

Mee informatie over de actie?

Bekijk deze video: https://vimeo.com/356358231