We staan we stil bij de 6e scheppingsdag, Genesis 1: 24-31.

De mens is het schepsel waar de Bijbel op focust. Dat is zo vreemd nog niet, want het zijn de mensen die het verhaal hebben opgeschreven. Het is onze bril waardoor we naar de rest van de wereld kijken. De tekst van deze verzen leidt tot eeuwen misverstaan over ‘vruchtbaar zijn’ en heersen’ en de mens naar Gods beeld ‘mannelijk en vrouwelijk schiep God hem’.

We vieren vandaag de gemeenschap rond de Tafel van de Heer – op afstand verbonden in het delen van brood en wijn.