Ons kerkelijk (be)leven wordt al geruime tijd beïnvloed door het Covid-19 virus. Ondanks dat gaan we door met de onderwerpen die ook voor de coronatijd onze aandacht hadden. Een van de onderwerpen betreft het beleidsplan van de Protestantse gemeente in Hilversum.

Beleidsplan PgH 2020 en verder - Gedeeld vertrouwen, gedeeld verlangen.
Hierin staan voornemens beschreven rond een aantal kernthema’s met als doel te komen tot een vitale gemeente met toekomstperspectief. In september jl. is hierover een informatieavond georganiseerd in de Bethlehemkerk.

Informatie over het beleidsplan
Om alle gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Hilversum goed te informeren over het beleidsplan en de daarin beschreven kernthema’s gaat de Algemene Kerkenraad op korte termijn informatiesessies organiseren om zo meer bekendheid te geven aan de inhoud van het beleidsplan. Dit wordt gedaan via Kerkbrink, via de website van de PgH, via zoomsessies en telefonische spreekuren.

Draagvlak voornemens uit het beleidsplan
De goede voorlichting over het beleidsplan is van belang voor de toekomst van de Protestantse Kerken in Hilversum. Voor de Algemene Kerkenraad is het belangrijk te weten hoe groot het draagvlak is in de wijken voor de beschreven voornemens die te maken hebben met elk van de zes kernthema’s vanuit het beleidsplan. De thema’s zijn: Verbinding, Missionaire gemeente, Jeugd en jongeren, Communicatie, Financiën en gebouwen, Diaconaat. Daartoe ontvangt de AK graag de feedback vanuit elk van de PgH wijkgemeentes. De AK heeft hiervoor vragen opgesteld om te komen tot onderbouwde keuzes en formuleringen. Deze vragen zijn voorgelegd aan de wijkkerkenraden met als doel dit in de wijkgemeente ter sprake te brengen.

Gemeenteleden van de Bethlehemkerk
Als wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk hebben we nagedacht over hoe we eenieder bij de beantwoording van de gestelde vragen rond de kernthema’s kunnen betrekken. We gaan het als volgt doen: in de komende tijd worden de beleidsvragen door de wijkkerkenraadsleden besproken in diverse taakgroepen en in de wijkkerkenraad. We verzamelen de reacties. Daarna is het de bedoeling dat we in februari 2021 een uitwisseling hierover gaan organiseren met de gemeenteleden van de Bethlehemkerk. De vragenlijst wordt spoedig gepubliceerd op de PgH-site.

Voorlichting vanuit de Algemene Kerkenraad
We hopen dat veel gemeenteleden tot die tijd gebruik maken van de mogelijkheden om zich te laten voorlichten over het beleidsplan en de daarbij behorende vragen rond de kernthema’s. Dit om het goede gesprek hierover met elkaar te kunnen voeren met het oog op een bestendige toekomst van de Protestantse Kerken in Hilversum in geloof, hoop en liefde.

De planning van de informatiesessies is als volgt:

  • half november: publicatie van de vragenlijst op de PgH-site.
  • december: drie zoomsessies, telkens over één van de prioriteiten: Verbinding en identiteit, Financiën en gebouwen, Jeugd en jongeren.
  • 16 januari: Kerkbrink publiceert themanummer over beleidsplan.
  • eerste helft januari: drie zoomsessies, telkens over één van de prioriteiten: Missionair werk, Diaconaat en Communicatie.
  • tweede helft januari: zes telefonische spreekuren, telkens over één van de zes prioriteiten.

Houdt u de berichtgevingen over de vragenlijst en informatiesessies in de gaten via onze nieuwsbrief en via de site van de PgH.

Heeft u vragen over bovenstaand dan zien wij deze graag via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens de wijkkerkenraad,
met een hartelijke groet,
Bonny Rem-Veldstra
scriba