Op de zevende dag rust God en wat voor rust is dat! Een zegen!

God heeft zijn werk voltooid.

In deze dienst steken we een kaars aan voor alle gestorvenen die we bij namen noemen.

Wilt u ook een kaarsje aansteken voor een geliefde of geliefden die u mist, zet deze kaarsen dan vast klaar.