We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur 

ds. Jetty Scheurwater

Dienst van Schrift en Tafel in de Bethlehemkerk

Thema:  'Aan het licht komen als Gods evenbeeld'

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • Klik hier voor overzicht alle 7 Scheppingszondagen
  • [dienst live volgen, klik hier]
  • Na de viering volgt een leerhuis.klik hier voor meer informatie.

 

We staan we stil bij de 6e scheppingsdag, Genesis 1: 24-31.

De mens is het schepsel waar de Bijbel op focust. Dat is zo vreemd nog niet, want het zijn de mensen die het verhaal hebben opgeschreven. Het is onze bril waardoor we naar de rest van de wereld kijken. De tekst van deze verzen leidt tot eeuwen misverstaan over ‘vruchtbaar zijn’ en heersen’ en de mens naar Gods beeld ‘mannelijk en vrouwelijk schiep God hem’.

We vieren vandaag de gemeenschap rond de Tafel van de Heer – op afstand verbonden in het delen van brood en wijn.

 Ouderling van dienst

Nanda Ego

 Diaken van dienst 

Daan Janson

 Lector

Greet van der Maal

 Organist

Johan van der Leij

 Zangers

Annelies Floor, Yvonne van Bommel, Marlene Erdmann, Douwe Kamstra

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Lied                            ‘Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven’ [LB 8: 1, 3, en 4]

Groet

Voorganger :        De Heer zij met u!

Gemeente :          Ook met u zij de Heer.

Voorganger :        Onze hulp is in de naam van de Heer

Gemeente :          die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Woorden van leven

Lied                            ‘Wij leven van de wind’ [Liedboek der mensenkinderen]

Gebed om ontferming en geestkracht

Glorialied                  ‘Gezegend die de wereld schept’ [LB 984: 1 t/m 4]

Inleiding op het thema

Kindermoment

We kijken naar het filmpje terwijl we luisteren naar de lezing van Genesis 1:24-31

Kinderlied                 ‘Hoe is het begonnen’

Aansteken kaars van de Kinderdienst aan de Paaskaars door de voorganger.

Kinderen gaan naar hun eigen dienst  [klik hier voor materiaal en toelichting]

Schriftlezing             Matteüs 11: 1-5

Preek

Muzikale meditatie

Lied                            ‘Wij komen als geroepen’ [LB 612]

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

Mededelingen door de ouderling van dienst; toelichting op de collecten door de diaken [klik hier voor toelichting op de collectes]

Dienst van de Tafel

Wij belijden het christelijk geloof

Nodiging

Tafelgebed (uit Afrika)

Onze Vader

We wensen elkaar de vrede van Christus        

We delen Brood en Wijn

Dankgebed

Lied                            ‘Gij hebt o Vader van het leven’ [LB 823: 1 en 4]

Wegzending en

Zegen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang

Na de dienst is er gelegenheid tot gezamenlijk online koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]

Na de viering volgt een leerhuis.klik hier voor meer informatie.

 

[Bovenstaande afbeeldingen met de zeven scheppingsdagen zijn op startzaterdag 12 september 2020 door gemeenteleden geschilderd als onderdeel van de startzaterdag activiteiten, het origineel staat op het liturgisch centrum van de Bethlehemkerk in een diarama opstelling]