Vanaf heden is het mogelijk om via de website van SKG collect op een eenvoudige wijze uw bijdrage te geven voor de collectes.

Via de onderstaande link (of de QR code) komt uw op de pagina van de Bethlehemkerk waar u per collecte een bedrag kunt invullen en vervolgens via iDeal kunt betalen.

Op het formulier vindt u drie mogelijkheden:

  • 1ste collecte: Diaconie PWG Bethlehemkerk
  • 2de collecte: PgH PWG Bethlehemkerk
  • 3de collecte: Wijkkas PWG Bethlehemkerk

De bijdrage die u op deze manier op zondag of in de dagen daarna overmaakt, gaat naar het doel dat tijdens de dienst is afgekondigd.

Namens de diakenen en kerkrentmeesters alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

P.S. Het vriendelijke verzoek is om deze link (dit formulier) alleen te gebruiken voor de collectes.

Klik hier voor de collectes voor komende zondag.