Zondag 17 januari 2021 was ds. AndrĂ© de Oude voorganger in de Bethlehemkerk Hilversum. Thema van de viering was: 'Oh ja, 18 januari is Blue Monday - de meest depressieve dag van het jaar. Wauw!'  Dit was een bijzondere viering, de eerste viering zonder voorzangers, lector en gemeenteleden. Na afloop van de dienst kwamen gemeenteleden online bij elkaar om Samen Online Koffie te drinken (zie ook deze link). Ook onze voorganger ds. AndrĂ© de Oude kwam online om samen over de viering en zijn preek na te praten. In zijn preek haalde ds. AndrĂ© de Oude o.a. Maya Angelou aan. Tijdens het online koffiedrinken werd hier verder op ingegaan. Ds. AndrĂ© de Oude verwees daarbij naar het gedicht dat Maya Angelou voorgedragen heeft tijdens de inauguratie van Bill Clinton. Aan het eind van de Samen Online Koffiedrinken is afgesproken om het gedicht te delen. 

Bij het ochtendgloren -  Maya Angelou, bij de inauguratie van Bill Clinton

Een rots, een rivier en een boom;
Gastheren van soorten die allang vertrokken zijn.
Zij markeren de mastodonten, de mammoeten en dinosauriërs,
Die als versteende skeletten hun reis op deze aarde achterlieten,
Op de vloer van onze planeet aarde.
Hun schreeuwen voor de naderende uitsterven
Is al lang vergaan in de mist van de tijd en het stof van de eeuwen.
Maar vanmorgen, hier, schreeuwt de rots tegen ons,
Luid en duidelijk: Kom, je mag op mij gaan staan
En kijk naar je verre bestemming
Maar zoek bij mij geen schaduw.
Je mag bij mij niet schuilen.
Jij, net iets minder dan de engelen,
Jij mens hebt te lang gehurkt
In de donkere schaduw.
Je hebt te lang gelegen
met je gezicht naar beneden in onwetendheid.
Je mond heeft woorden verspild
Gewapend voor de slacht.
De rots schreeuwt ons tegemoet:
Mens, jij mag op mij staan, maar verberg je gezicht niet!

Aan de afgronden van de wereld
Zingt de rivier zijn schitterende lied.
Dat lied zegt: kom, rust bij mij
Ieder van jullie, ingeperkte stukjes land
Kwetsbaar en vreemd hoogmoedig
En steeds lijdend onder de dreiging van geweld
Je gewapende strijd voor winst
Hebben mijn riviermonden vervuild.
Stromen van afval op mijn water.
En toch roep ik je vandaag naar mijn oevers.
Stop met het oorlogvoeren
Kom, kleed je in vredeskleding
En ik zal liederen voor je zingen
Die de Schepper aan mij gaf
Toen de rots, de boom en ik nog Ă©Ă©n waren.
Voordat er cynisme was
En het bloed voor je ogen stroomde.
Toen je weinig wist en net begon te beseffen
De rivier zong en zingt nog steeds.
Er klinkt een oprecht verlangen in door
Kom antwoord daarop, mens.
De zingende rivier en wijze rots.
Zo spreken de Aziaten en de Spaanstaligen
De Jood, de Afrikaan, de Amerikaan, de Sioux,
De katholiek, de moslim, de Fransoos, de Griek,
De Ier, de Rabbijn, de priester, de Sjeik,
De homo, de hetero, de dominee,
De rijken, de daklozen en de leraar.
Zij horen. Zij horen allemaal
De taal van boom
Zij horen het eerste en het laatste
van elke boom spreken tot het menselijk soort.
Kom bij mij, hier naast de rivier.
Zet jezelf hier naar de rivier,
Voor ieder van jullie,
afstammelingen van reizigers op doorreis – jullie voorgeslacht,
voor ieder van jullie is betaald.
Jullie die mij mijn eerste naam gaven,
Jullie, de Pawnee, Seneca, Engelsen …
Jullie die mij hebben gerust
Soms met bebloede voeten of handen
Jullie die mij weer verlieten om plaats te maken voor andere zoekers
Wanhopig op zoek naar winst
Gulzig zoekend naar goud.
Jullie, de Turk, de Arabier, de Zweed, de Duitser,
De Eskimo en de Schot,
Jullie de Ashanti, de Yoruba en de Kroaten
Gekocht, verkocht, aankomend in jullie nachtmerrie
Biddend om een droom
Hier, schiet hier wortel voor een tijdje, naast mij.
Ik ben die boom die geworteld is naast de rivier
Ik word niet verplaatst.
Ik de rots, ik de rivier, ik de boom
Ik ben van jullie – voor jullie aanwezigheid is betaald.
Hef jullie gezicht op
Er is een dringende noodzaak voor jullie
Op dit prachtige heldere ochtendgloren

Geschiedenis kan niet, ondanks zijn verscheurende pijn
Ongedaan gemaakt worden.
Maar als zij onder jullie ogen mag komen
Hoeft de pijn van de geschiedenis zich niet te herhalen.
Sla je ogen op
En kijk naar de opkomende zon.
Deze dag is voor jullie, mensenkinderen, gemaakt.
Geef weer leven aan jullie droom
Vrouwen, kinderen, mannen…
Neem je lot in je handen
En geef er vorm aan naar je grootste verlangen.
Boetseer het beeld van je eigenste ik.
Verheug je hart
Elk uur heeft zijn eigen en nieuwe kansen op een nieuw begin.
Wees niet voor altijd verbonden aan de angst
dat eeuwige juk van grofheid.
De horizon leunt voorover
Om jou, mensenkind, ruimte te geven voor stappen naar vernieuwing
Hier, op deze morgen, in dit ochtendgloren
Mag jij de moed vinden
Om je ogen op te slaan en te verlangen naar mij,
De Rots, de Rivier en de Boom,
Jouw land.
Je bent niets minder dan Midas of de bedelmonnik
Je bent niets minder nu, dan de mastodonten van toen.
Hier, in dit ochtendgloren van deze nieuwe dag
hier de schitterende kans om je ogen op te slaan,
en te kijken in de ogen van je zusters
en het gezicht te zien van je broeders,
van je landgenoten en vreemdelingen
en simpel te zeggen
gewoon simpel
met hoop: ………. goedemorgen!

 

Uitgesproken bij de inauguratie van Bill Clinton. De vertaling is gemaakt door ds. AndrĂ© de Oude. Het gedicht zelf heet: "On the pulse of morning"