Op vrijdag 22 januari gingen 'de deuren van de Bethlehemkerk open' (via een prachtige online chat SpatialChat) voor jongeren die catechese volgen en een aantal volwassenen (gemeenteleden die hiervoor uitgenodigd waren) om met elkaar in gesprek te gaan over Pastoraat. Het was een interactief programma waarbij een jongere aan een oudere gekoppeld werd en we echt met elkaar in gesprek gingen over wat ons nu bezig houdt. Dat de huidige tijd niet makkelijk is voor iedereen. De onzekerheid bij leeftijdsgenoten met Corona; de onzekerheid over je stage en school die wel/niet doorgaan. Kortom over alles wat we in het dagelijks leven doormaken. Jongeren, Jeugdigen, gemeenteleden van middelbare leeftijd.

Corne en Piet verrasten ons met pittige stellingen over  'omzien naar elkaar'.  Daar zat veel gespreksstof in. En we werden informatief toegesproken door Herma die de praktijk van het pastoraat uitlegde. Ik ben onder de indruk van al het (onzichtbare) werk dat er, ook nu (en juist nu) wordt verzet door zovelen. 

Misschien moeten we op Koningsdag iedereen een (denkbeeldig) ' lintje' gaan geven voor al het werk dat er iedere dag weer wordt verzet in en om de kerk; in en om je gezin, in en om het ziekenhuis en op al die plekken waar mensen samenkomen. Dat is de kern van pastoraat: omzien naar elkaar ! 

Dinant Bent