Mededelingen vanuit de wijkkerkenraad februari 2021

Verbintenis aan Protestants Hilversum

Het doet ons goed om als wijkerkenraad te melden dat ons gemeentelid en onze voormalige wijkpredikant ds. Hanneke Keur op 21 maart a.s. aan de Protestantse gemeente Hilversum wordt verbonden als predikant met een bijzondere opdracht.  Hanneke Keur is sinds begin 2020 in dienst als Geestelijk Verzorger bij Amaris Zorggroep ten behoeve van de bewoners van de locatie Amaris Zuiderheide (en sinds kort ook ten behoeve van bewoners in locaties van Amaris in Nederhorst den Berg) en een ambtelijk binding met de Protestantse gemeente Hilversum wordt nu vereist. 

Het is de wens van Hanneke Keur om de verbintenis te laten plaatsvinden in de Bethlehemkerk te midden van onze gemeente. 

Beleidsplan

De kerkenraad heeft gesproken over de beleidsvragen die de AK heeft neergelegd bij de wijken, ter voorbereiding op het bij te werken beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum. Eerder bent u uitgenodigd om mee te denken en gemeenteleden hebben deelgenomen aan zoom-sessies over de diverse beleidsthema's. Zij hebben zo hun inbreng geleverd aan wat de wijkkerkenraad voor 8 maart moet aanleveren aan de Algemene Kerkenraad. Hoe het verder gaat met de inbreng vanuit onze wijk verneemt u te zijner tijd van ons. 

 

Namens de wijkkerkenraad

Bonny Rem-Veldstra
Scriba