In januari is de Actie Kerk Balans gestart. Deze jaarlijkse actie is bedoeld om de financiële middelen te verwerven die noodzakelijk zijn voor bekostiging van onze gemeente, de voorgangers en andere betrokkenen. Zo blijft het mogelijk om als Bethlehemkerk gemeenschap met elkaar te kunnen zijn.

Graag vragen we uw aandacht voor de toezeggingsformulieren, nog niet alle zijn terug ontvangen (mail en post). Mogelijk dat het u toegezonden of bij u bezorgde toezeggingsformulier aan uw aandacht is ontsnapt of in de ‘spam’ is beland. Mocht u een nieuwe mogelijkheid voor toezegging willen ontvangen, aarzel niet en laat het ons weten, dan verzorgen we dat voor u.

Kerkrentmeesters Bethlehemkerk