De kerkenraad van de Bethlehemkerk roept op om mee te doen aan het klimaatalarm in Hilversum. Op zondag 14 maart wordt in vele gemeenten een klimaatalarm geslagen. In Hilversum is dat coronaproof van 14u30 tot 15u15 op het Marktplein aan het Langgewenst. Het (landelijke) programma is ook online te volgen.

Groene kerk: Bethlehemkerk

Sinds 2018 is de Bethlehemkerk een groene kerk. Dat betekent dat de Bethlehemkerk zich blijvend inspant voor een groenere en betere wereld.

Jaarthema Gods schepping

Jaarthema van de Bethlehemkerk is: ‘‘De Wereld als Gods Schepping‘ . Daaronder valt natuurlijk ook de klimaatverandering. Op 14 maart wordt in vele steden in Nederland aandacht gevraagd voor het klimaat. Als groene kerk Bethlehemkerk hebben we ons aangesloten bij de roep om aandacht voor het klimaat op 14 maart. ‘t Gooi naar een gezond klimaat. Op het Marktplein houden we een stilteprotest. Iedereen is welkom. 

Graag van te voren aanmelden, ook als je thuis online meedoet op www.klimaatmars2021.nl. Hier vindt u ook meer informatie.