De Gereformeerde kerk in Loosdrecht vraagt de Protestantse gemeente Hilversum te onderzoeken of het mogelijk is ‘onderdak’ te verkrijgen in de wijkgemeente van de Bethlehemkerk. Vandaag, zondag 7 maart, maakte ouderling Herma Bosma van de wijkgemeente dat tijdens de kerkdienst bekend.

Gezamenlijke verklaring

Zij las de volgende gezamenlijke verklaring voor van de Gereformeerde kerk Loosdrecht, Bethlehemkerk en PgH.
‘In de Gereformeerde kerk Loosdrecht is er nauwelijks groei van onderop. Dat is op termijn niet houdbaar. In bezinning daarop wil de kerkenraad proactief de mogelijkheden voor de toekomst onderzoeken. In dat kader wil ze graag in gesprek met de Protestantse gemeente Hilversum en in het bijzonder met de wijkgemeente van de Bethlehemkerk of deze op termijn onderdak kan bieden aan de leden van de Gereformeerde kerk in Loosdrecht. De betrokken kerkenraden hebben de intentie de mogelijkheden daartoe te onderzoeken en daarvoor oriënterende gesprekken te starten.’

De verklaring is vandaag eveneens voorgelezen in de kerkdienst van de Gereformeerde kerk Loosdrecht.

De Bethlehemkerk en Gereformeerde Kerk Loosdrecht kennen elkaar. Er is al langer samenwerking op projectbasis. De Loosdrechtse gemeente telt een kleine 300 leden. Voorganger dominee H. Ploeger gaat per maart 2025 met emeritaat. Het kerkgebouw van de gemeente staat aan de Nieuw Loosdrechtsedijk.