Van april tot en met oktober 2021 organiseert Kerk in Actie een aantal webinars over diaconaat. Tijdens deze online bijeenkomsten maakt u kennis met allerlei verschillende aspecten van diaconaal werk in Nederland. Via onderstaand formulier kunt u zich gratis aanmelden voor een of meerdere bijeenkomsten. Doe ook mee!

Alle webinars starten om 20.00 uur en zijn rond 21.30 uur afgelopen. De link voor het bijwonen van de online bijeenkomst ontvangt u vooraf in uw mailbox.

1. Naar een meerkleurige en inclusieve kerk

door ds. Judith van den Berg op 26 april

Welke mensen zie je wel in je dorp/wijk/stad, maar niet in je kerk? De kerk in Roermond wil een afspiegeling zijn van de inwoners van de stad. Leer van hun ervaringen en hoor hoe een kerk verandert door zich open te stellen voor wie in de stad leeft.

2. Eenzaamheid: eenzaam in je bubbel

door Hanna Wapenaar op 3 mei

Eén van de grootste problemen in onze Nederlandse samenleving is dat mensen zich eenzaam voelen. Niet alleen ouderen hebben hier last van, iedereen kan er mee te maken krijgen zeker in deze tijden van sociaal isolement. Hoe kun je hier als kerk wat in betekenen? Het Straatpastoraat van Amsterdam neemt u mee naar buiten.

3. De rol van het diaconaat in de toekomst van de kerk

door Wilma Wolswinkel op 19 mei

De toekomst van de kerk brengt veel vragen met zich mee. Er is sprake van vergrijzing en krimp, maar tegelijkertijd ontstaan er ook nieuwe vormen van kerkzijn. Welke rol speelt het diaconaat hierin? En kan het diaconaat een aanjager zijn van kerkelijke vernieuwing? Het praktijkvoorbeeld van De Haven, door René van Loon omschreven als een diaconaal gerichte kerkplek in zijn boek Lente in de Kerk (2020), biedt ons alvast boeiende inzichten.

4. Doorbreek het taboe op geldzorgen

door Tom Kolsters van SchuldHulpMaatje op 26 mei

Een op de vijf huishoudens in Nederland kampt met risicovolle of zelfs problematische schulden. Uit schaamte zoeken mensen te laat hulp. Kerken kunnen een grote rol spelen in het bespreekbaar maken van geldproblemen. SchuldHulpMaatje ondersteunt kerken en diaconieën hierbij met de campagne samenhartvoormensen.nl. Praktisch komen in het webinar aan bod: oorzaken en gevolgen van schulden, vroegtijdig signalen van geldzorgen herkennen en handvatten om het gesprek aan te gaan in je eigen kerk en omgeving.

5. Van armoedeverzachting naar armoedebestrijding

door Nico van Splunter op 8 juni

Veel diaconieën houden zich (terecht!) bezig met het verzachten van de armoede, door zich in te zetten voor voedselbanken, kledingbanken en het bieden van noodhulp. Maar kun je je ook inzetten om de oorzaak van armoede in je eigen omgeving weg te nemen. En om mensen weer perspectief op de toekomst te geven?

6. Groene kerken: Schuilt er een groene diaken in jou?

door Matty van Leijenhorst en Maaike Wigboldus op 5 oktober

Als diaken kom je op voor een menswaardig bestaan voor mensen in de buurt en wereldwijd. Je probeert misschien zelfs kernoorzaken van onrecht aan te pakken. Kan het zo zijn dat opkomen voor een schoon milieu ook past bij jouw kerntaken? Ook rondom milieu- en klimaat zijn er veel situaties van onrecht waar wij als kerk iets kunnen betekenen. Ontdek samen welke rol de diaconie kan hebben in het verduurzamen van de kerk.

7. Op bezoek in de moskee: Samenwerking tussen christenen en moslims

door Martijn van Laar en Mostafa Hilali op 25 oktober

Daniëlle Leder, projectleider binnenlands diaconaat Ontmoeting met Moslims, gaat op zoek naar mogelijkheden waarop christenen en moslims kunnen samenwerken op diaconaal gebied. Ze gaat daarvoor langs bij moskee Stichting Al Houda in Amsterdam-Noord, een moskee die veel sociaal-maatschappelijke activiteiten organiseert. Vervolgens gaat ze in gesprek met Martijn van Laar en Mostafa Hilali, twee ervaringsdeskundigen op het gebied van activiteiten voor moslims en christenen, om te horen waarom zij samenwerking belangrijk vinden en vanuit welke visie zij dat doen.

8. Zoek de bloei van je buurt

door Marten van der Meulen en Rudolf Setz op 27 oktober

Kerk zijn gebeurt niet alleen in het kerkgebouw. In je eigen huis, aan de keukentafel kan ook kerk ontstaan. Bij Assen Zoekt experimenteren we al geruime tijd met (diaconaal) kerk-zijn vanuit de huizen. We vertellen je over hoe we werken met huisgroepen, over de rol van de zorgcoördinator en hoe je de rijkdom kunt ontdekken die in jezelf en de mensen om je heen aanwezig is.

Meld u hieronder aan voor een of meerdere webinars: klik hier