Lieve gemeente van de Bethlehemkerk,

We zijn  in gedachten.verbonden.

Hiermee zeggen we, wees niet bang. Deze belofte van God doet ons goed, vooral in deze dagen en met het oog op het afgelopen jaar. In deze dagen vieren we Pasen.

We vieren het heel anders dan wat we gewend zijn en velen zouden willen.

Corona laat ons niet veel speelruimte. En toch, of juist om die reden: We vieren Pasen op veel verschillende manieren, omdat we hoop hebben.

Met deze gedachten en de band die we met u hebben.

Wensen wij u een gezegend Pasen.

Wees hartelijk gegroet door de Holland Groep,
Dominee  Selchow en de  Auferstehungsgemeente van Spremberg

Uit  aller naam,  lieve groeten van Heidemarie Heine

[vertaald uit het Duits]