Gelabelde collecte 16 mei 2021: Wycliffe bijbelvertalers

Stichting Wycliffe bijbelvertalers werkt aan het toegankelijk maken van het Evangelie in alle talen. Nog steeds krijgen mensen wereldwijd interesse in de Bijbel en willen ze die graag in hun eigen taal lezen.

We werden geraakt door het verhaal van lokale christenen uit Azië die hun hulp gingen bieden aan een dorp dat geteisterd was door gruwelijk etnisch geweld. Tijdens de praktische en sociale hulpverlening, lazen de christenen elkaar tijdens de lunch voor uit de Psalmen in hun eigen taal. Vrouwen die hulp ontvingen werden geraakt door wat zij hoorden. Li Shu had het gevoel dat niemand haar pijn echt begreep. Maar dat veranderde compleet toen ze iemand uit Psalm 6 hoorde voorlezen: “De woorden waren zo echt en krachtig. Ze beschreven precies hoe ik me voelde en ik wilde alleen maar meer horen!”.

We vinden dit een waardevol project om te steunen aangezien het goed past bij de ‘Z’ uit ZWO. Het is een betrouwbare organisatie met een transparante staat van dienst en een ANBI-status.

Zie ook de website:  

https://wycliffe.nl/

De opbrengst van de collecte kan overgemaakt worden naar:

IBAN rekeningnummer NL04 RABO 0373 7117 86 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Hilversum

o.v.v. Wycliffe