Doe mee met Wereldvluchtelingendag op 20 juni

Wereldwijd zijn meer dan 79,5 miljoen mensen op de vlucht. Door rampen en oorlogen zijn ze verdreven van huis en haard. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder, op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen in nood. Sta op zondag 20 juni - Wereldvluchtelingendag - samen stil bij het lot van mensen wereldwijd op de vlucht.

Wat kunt u doen?

Kerk in Actie biedt liturgiesuggesties en een handig draaiboek voor een leuke actie om vluchtelingen in uw omgeving te verrassen met de actie Deel je Cake. Als u meedoet met Deel je Cake kunt u bij ons wenskaartjes bestellen om te verspreiden bij de actie. Ook is er een handleiding om plaatselijk een Wake voor vluchtelingen te organiseren, tegelijk met de inspirerende 24-uurs livestream wakevoorvluchtelingen.nl vanuit het buurt-en-kerkhuis Bethel in Den Haag. Tenslotte is er materiaal om plaatselijk in actie te komen voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 

Collecte

In de kerk

De collecte van 20 juni heeft als thema Noodhulp Griekenland. Partners van Kerk in Actie helpen vluchtelingen op het eiland Lesbos en op het vasteland.

Huis-aan-huiscollecte

In de week van 22 t/m 27 november collecteren we voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. We zijn op zoek naar lokale coƶrdinatoren die de collecte in hun wijk of dorp willen organiseren. Aanmelden kan via kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Actie 500 kinderen

We blijven onze regering oproepen om vluchtelingen niet alleen in Griekenland te helpen, maar ook meer van hen in Nederland op te vangen. Op onze themapagina Vluchtelingen vindt u meer informatie over hoe u hieraan mee kunt doen.