De Bijbel begint in een tuin, de hof van Eden. En de Bijbel eindigt bij een stad. Het nieuwe Jeruzalem. Maar het is geen stad van staal en beton. Het nieuwe Jeruzalem is een tuinstad. Een combinatie van stad en tuin, en de elementen van de hof van Eden komen in deze stad weer terug. Zo zien we dat God een nieuwe schepping gaat maken, die aansluit bij de eerste schepping, maar toch ook heel anders is en nieuw. Wat dat betekent horen we vandaag in de dienst.

ds. Willem Nijsse

 

Aanvang:

 Voorganger:   

Gezamenlijke viering Diependaalse gemeente en Bethlehemkerk

10.00 uur

ds. Willem Nijsse

Thema: 'Geloven geeft perspectief'

  • Kinderdienst [klik hier voor materiaal en toelichting]
  • Collecte deze zondag [klik hier voor de toelichting]
  • Klik hier voor overzicht alle 7 scheppingsmotieven zondagen
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken en ontmoeting via Zoom [online koffiedrinken]
  • [dienst live volgen, klik hier]

 

 Ouderling van dienst

Maria Kruithof-Stoutjesdijk en Marianne van Malenstein (DK)

 Diaken van dienst 

 Wilma Hilberts

 Lector

 Hanneke Dral

 Organist

 Dianne Heijstee

 Zangers

 Marlene Erdmann, Mieke van der Veen en Kees Schipper

                                

Orgelspel

Welkom

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Lied Psalm 46:1,2

Groet

Voorganger    :    De Heer zij met u!
Gemeente       :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente       :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied 405:1,2,3,4 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’

Kyrie

Smeekgebed

Lied 885:1,2 ‘Groot is uw trouw, o Heer’

 

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de H. Geest

Kindermoment  (door voorganger)

Eerste Schriftlezing Openbaring 21:1-6

Lied 766:1,2,3 ‘Ik zag een nieuwe hemel zich verheffen’

Tweede Schriftlezing Openbaring 22:1-5

Lied 746:1,2,4,6,8 ‘Sion, mijn vaderland’

Preek

Orgelspel

 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling en toelichting op de collecten door de diaken

Lied 756:1,6,7,8 ‘Laat komen Heer uw rijk’

Zegen

Orgelspel

 

Na de dienst is er online gelegenheid voor ontmoeting via Zoom [Samen online koffiedrinken]