Herma Bosma (68), jij bent een onmisbaar lid van - en voor de Protestantse Gemeente Hilversum en met name voor de Bethlehemkerk.
Als ouderling, coƶrdinator van de ouderlingen en  sectiehoofd, zet jij je jarenlang vol overgave in voor jouw medemens. Jij doet dat veelal in stilte, maar je staat altijd klaar om jouw naasten te helpen.

Naast het ouderlingschap heb jij gedurende vele jaren ook verschillende andere vrijwilligerswerkzaamheden verricht, zoals o.a.:

  • eindredacteur van het contactblad "de Wegwijzer;"
  • aanspreekpunt bij afwezigheid van de predikanten;
  • contactpersoon en secretaris van de consistorie;
  • secretaris van de Gereformeerde Diaconie;
  • lid van de beroepingscommissie van de wijkgemeente Grote Kerk Hilversum;
  • coƶrdinatie en begeleiding van de Samen op Weg vakanties voor mensen die niet meer zelfstandig op vakantie kunnen en
  • de organisatie van kloosterreizen en Ionavieringen.

Daarnaast heb jij je ingezet om hulp te bieden aan Stichting Jonge Meesters Wilp, onderdeel van de Stichting Behoud Dorpskerk Wilp. Deze stichting faciliteert jonge talenten klassieke muziek. Jij hebt jouw enorme netwerk ingezet en kan worden aangemerkt als een echte adviseur en ambassadeur voor het klassieke muziekpodium.

Tot slot  kan ook nog jouw inzet voor de woonwijk Kerkelanden worden gemeld. Jij was jarenlang coƶrdinator en medeverantwoordelijk voor de totstandkoming van het project en van het boek "het verhaal van Kerkelanden, 50 jaar". Een project en een boek, dat een positieve bijdrage heeft geleverd aan de gemeenschapsvorming in de woonwijk Kerkelanden en daarmee aan de gemeente Hilversum als geheel.  

Een indrukwekkende staat van dienst, waarbij ik moet opmerken, dat jij deze werkzaamheden tot 2018 nog verrichtte naast jouw functie als muzieksamensteller Radio 4 van de NCRV.

Beste Herma, gelet op jouw jarenlange inzet op het terrein van het kerkelijk leven, voor met name de Protestantse Gemeente Hilversum, kan worden gesteld dat jij je geruime tijd hebt ingespannen ten bate van de samenleving. Het heeft Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander behaagd Hermanna Roelina Bosma te benoemen tot LID in de Orde van Oranje-Nassau.

Hilversum, 28 april 2021

K.J. Walters
Loco-burgemeester Hilversum