Ds. Erik van Halsema, oud predikant van de Bethlehemkerk, is beschikbaar als scriba van de Algemene Kerkenraad als blijkt dat er voor 1 september aanstaande zich geen kandidaten voor het scribaat hebben gemeld. Han Monsees, interim scriba, is bereid zijn tijdelijke rol als secretaris van de kerkenraad te verlengen tot 1 september. De positie van scriba is vacant nadat scriba Jan Verdam in september afscheid nam na een maximale bestuursperiode.

Momenteel fungeert Erik van Halsema als plaatsvervangend voorzitter van de kerkenraad nadat Richard Hoff in september vorig jaar voortijdig terugtrad. De termijn van van Halsema als plaatsvervanger loopt in augustus af. De wijkkerkenraad van De Morgenster is akkoord met de kandidatuur van zijn wijkpredikant mits Van Halsema geen andere bovenwijkse taken meer hoeft te vervullen. Dit betekent dat een andere predikant hem zal moeten opvolgen als redactielid van Kerkbrink.

NB, aanvulling: Het aanbod van ds. Erik van Halsema is er van afhankelijk dat er per 1 september a.s. een goede voorzitter van de AK gevonden is. Zonder die persoon kan Erik van Halsema geen scriba worden.