Aanstelling Rianne en Kaj ten Voorde gecontinueerd Rianne en Kaj ten Voorde kunnen verbonden blijven aan Vitamine G. Vitamine G is nog in de opbouwfase, maar na drie jaar was het wettelijk niet meer mogelijk Rianne en Kaj tijdelijk in dienst te hebben. Ruimte voor een vast dienstverband als kerkelijk werkers binnen de PgH is er nauwelijks. De PgH zit met het huidige aantal predikanten in vaste dienst al ruim in haar jasje, afgezet tegen het aantal leden van de PgH.

De IZB, ook nauw betrokken bij pionierswerk gesteund door de Protestantse Kerk in Nederland, neemt Rianne en Kaj nu in dienst en detacheert vervolgens beide voorgangers in Hilversum. Zowel Rianne en Kaj en het Kernteam van Vitamine G als de Algemene kerkenraad kunnen met deze regeling instemmen. Dit betekent dat Kaj en Rianne voor de komende jaren voor 0,5 verbonden blijven aan de PgH en daarmee aan Vitamine G.