Het CIO beraadt zich begin volgende week op wat de verdere versoepelingen van de coronamaatregelen betekenen voor de kerken.

Uiterlijk woensdag komt zij hierover met een advies richting de aangesloten kerkgenootschappen. 

Op grond van het advies van het CIO zal ook het moderamen van de Protestantse Kerk komende woensdag met verdere informatie komen.