We zijn blij om als wijkkerkenraad mee te delen dat op zondag 20 juni een dienst wordt gehouden van Woord en Doop. 

Reinier en Natascha Bandsma-de Graaf hebben gevraagd om de doopbediening voor hun dochter Lisa Aimée. 

Zij waren vertrouwd met de Bethlehemkerk en broer Justin is in 2018, toen het gezin nog in Hilversum woonde ook in de Bethlehemkerk gedoopt. 

Jelle en Martina Wesselius-Thon hebben gevraagd om de doop voor hun dochter Alina Suzanna. 

De vader van Martina, ds. Helmut Thon, predikant in de Protestantse gemeente Valthe, Valthermond en Ter Apel, zal voorgaan in de dienst en beide kinderen dopen.

Er wordt in ieder geval ruimte gegeven aan de familieleden van de beide families in de viering. We hopen op uw begrip. Het hangt van de actuele situatie af hoeveel mensen er worden toegelaten in de dienst. U wordt op de hoogte gehouden hierover. De dienst is ook online mee te beleven. 

 

Bonny Rem-Veldstra
Scriba Bethlehemkerk