Met ingang van zondag 13 juni 2021 wordt in de Bethlehemkerk de volgende stap in de versoepelingen van de coronamaatregelen gezet.

Verheugd zijn we dat, na goedkeuring van de kerkenraad, de verdere versoepelingen kunnen worden doorgevoerd.

Dat betekent dat er vanaf aanstaande zondag 13 juni maximaal 60 kerkgangers (inclusief kinderen, exclusief medewerkers) tijdens een kerkdienst aanwezig mogen zijn.

Belangrijk is dat de algemene randvoorwaarden van voorafgaande reservering via Eventix, triage (gezondheidsvragen) en placering in het kerkgebouw in acht worden genomen.

Ook zijn de genoemde aantallen kerkgangers alleen mogelijk als hierbij de 1,5 m onderlinge afstand kan worden aangehouden.

Het GebruiksPlan blijft dus van toepassing en wij vragen u dan ook naleving hiervan, dus ook het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in de kerk, op uw zitplaats kan het mondkapje af.

Nog niet zingen in de kerk.

Wij gaan nog NIET over tot het zingen op praatniveau in de Bethlehemkerk.

Ondanks dat is aangegeven dat in “beperkte tijd”, maximaal 2 coupletten per dienst, op praatniveau zou kunnen worden gezongen, hebben wij dit niet overgenomen op dit moment.

De reden hiervoor is dat het automatisch voluit zingen op de loer ligt. Na aankondiging van de volgende persconferentie waar versoepelingen worden aangekondigd heroverwegen wij dit standpunt.

De 4 voorzangers blijven de kerkdienst met zang verzorgen, zoals nu ook het geval is.

Kerkelijke vergaderingen en commerciële verhuur kan weer worden gepland en uitgevoerd en hiervoor gelden in alle fasen de richtlijnen van de Rijksoverheid voor samenkomsten.

Vanzelfsprekend worden de basisregels in acht genomen en blijft het GebruiksPlan van toepassing.

Bij uitvaarten worden tot 100 personen toegelaten.

Tot slot spreken we de wens uit om na de kerkdienst op slotzondag 27 juni 2021 te proberen om met elkaar op het kerkplein koffie te drinken met inachtneming van de 1,5 meter afstand en de bestaande richtlijnen.

Wij zijn blij dat de huidige versoepelingen weer meer mogelijkheden biedt om elkaar te ontmoeten en zien daar dus van harte naar uit!