Wie een bijbelstudieboekje zoekt dat ingaat op de actuele vragen rond zorg voor de schepping en sociale gerechtigheid kan goed uit de voeten met ‘Eenvoudig leven’. Acht hoofdstukjes met prikkelende gedachten over het goede leven en dwarse keuzes.

Wij weten, als eerste generatie in de geschiedenis, dat we hard op weg zijn deze wereld onleefbaar te maken. Die wetenschap geeft ons soms een ongemakkelijk gevoel, vooral als er vragen boven komen als: Wat moeten we doen? Wat kunnen we nog? Wat heeft prioriteit? Wat is het goede leven? 

PGH Jaarthema Schepping

Het afgelopen  seizoen (2020 - 2021) is de hele PGH aan de slag gegaan met dit thema: Schepping. Rond dit jaarthema zijn er onder andere twee prekenseries, een leerhuis en een Bijbelcafé georganiseerd. Ook andere activiteiten zullen gaan aansluiten bij het thema, zowel bovenwijks als in de Bethlehemkerk.

Lees verder...

Nieuw perspectief

In elk hoofdstuk van het bijbelstudieboekje slaan de auteurs een brug tussen een bijbelgedeelte en de actualiteit. Ze wijzen een weg naar het goede leven dat, verrassend genoeg, het eenvoudige leven blijkt te zijn. 'Eenvoudig leven' geeft diepe vreugde en opent nieuw perspectief. De hoofdstukken worden afgewisseld met aanstekelijke praktijkverhalen die illustreren hoe het eenvoudige leven er uit kan zien.

Het boek leent zich goed voor persoonlijke overweging en is mede dankzij de gespreksvragen ook geschikt voor het gebruik in kringen.

Bestellen

Aan het boek werd meegewerkt door Sam Janse, Bert de Leede, Koos van Noppen, Jacques Schenderling en Paul Schenderling. 

Via deze link kan het boekje besteld worden: 
Eenvoudig leven; bijbelstudies over het goede leven, Sam Janse e.a., KokBoekencentrum, Utrecht 2021, 125 pagina’s , 12,99 euro.