Gedurende de zomermaanden is er geen samen online koffiedrinken. In plaats daarvan kunnen we steeds vaker, als het weer het toelaat, buiten op het kerkplein een kopje koffie of thee drinken. We houden ons daarbij wel aan de afstandsnorm van 1,5 meter! Als het (hard) regent zult u thuis een bakje moeten doen.

Slotzondag is de laatste SOK van dit seizoen. We drinken dan na afloop van de viering samen koffie op onze mooie grasveld naast de kerk. Voor iets lekkers bij de koffie wordt gezorgd.