In maart 2016 is het 600 jaar geleden dat Hilversum een zelfstandige kerk kreeg.

Op de plaats waar sinds jaar en dag de Grote Kerk staat, aan de Kerkbrink, werd na toestemming van de Bisschop van Blankenheim en op verzoek van de gelovigen een nieuwe kapel gebouwd ‘ter ere van de Almachtige God, de heilige maagd Maria en de heilige Vitus.’ Met gelovigen uit alle kerken in Hilversum wordt het jubileumjaar geopend op zondag 17 januari 2016 met een viering in de Grote Kerk.

Jubileumjaar
De Raad van Kerken Hilversum wil dit jubileum gedurende het jaar 2016 op verschillende manieren vieren met activiteiten voor álle inwoners van Hilversum. Een jubileumboek is in voorbereiding.

Gemeenschappelijke viering
Jezus heeft tot zijn Vader gebeden om de eenheid van zijn leerlingen (Johannes 17:21). Met deze bede in gedachten wil de Raad van Kerken met gelovigen uit alle kerken op zondag 17 januari 2016 het jubileumjaar openen met een korte, gemeenschappelijke viering op de plek van de eerste kerk. In deze dienst zullen voorgaan ds. Wim Moehn, ds. Heleen Weimar, ds. Klaas de Vries en pastoor Jules Dresmé. De dienst begint om 12.00 uur, zal een half uur duren en vindt plaats onder auspiciën van de Raad van Kerken Hilversum. Voorafgaand hieraan is er een ontvangst met koffie in de Grote Kerk aan de Kerkbrink, aanvang 11.20 uur. Iedere gelovige en belangstellende uit Hilversum is van harte welkom bij deze unieke jubileumviering.