Als gezinshuisouder help je kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar binnen je eigen gezin met gedrags- en sociaal-emotionele problemen. Je bent 24/7 betrokken bij de opvoeding en de behandeling van deze kinderen. Jullie gezin helpt hen weer te leren vertrouwen in anderen en zichzelf te ontwikkelen. 

We zoeken professionele opvoeders die zelfstandig, of met ondersteuning van pedagogisch medewerkers, een gezinshuis willen vormen. Gezinshuisouder is een betaalde baan en bij ons wordt je zelfstandig ondernemer op franchise basis. Via het Leger des Heils vang je de kinderen op in je eigen woning. Eventueel bieden we ook de mogelijkheid om een passende woning via het Leger des Heils te huren. 

In de provincie Utrecht en in de Gooi- en Vechtstreek zijn we dringend op zoek naar gezinshuisouders. Sta jij stevig genoeg in je schoenen, ben je professioneel opvoeder én is jullie thuisbasis stabiel? Scan dan snel de QR-code naast dit bericht en bekijk de volledige vacature voor meer informatie.