Wij hopen dat het goed met u gaat en zien er naar uit om elkaar weer te ontmoeten in onze Bethlehemkerk.

Wij blijven alert en blijven het GebruiksPlan en basisregels van het Coronabeleid volgen, dit blijft voorlopig dus van toepassing.

Vanaf zondag 4 juli 2021 kan de gemeente met 3 liederen meezingen in de dienst, dit zal worden aangekondigd in de dienst.

Onderstaande maatregelen blijven in ieder geval tot en met 19 september 2021 van toepassing.

Mocht er aanleiding zijn om verdere versoepelingen door te voeren of als zij moeten worden aangescherpt zullen wij daarover u informeren.

  • Het aantal van 60 kerkgangers exclusief medewerkers blijft van toepassing;
  • De Basisregels Covid-19 (1,5 meter afstand houden, handen wassen, desinfecteren, bij klachten blijf je thuis, registreren in Eventix etc) en GebruiksPlan blijven van toepassing;
  • Vanaf 27 juni 2021 vervalt de mondkapjesplicht tenzij de 1,5 meter niet gewaarborgd kan worden;
  • Zingen: Vanaf 4 juli 2021 tot met 19 september zingen we 3 liederen gezamenlijk in de dienst in de Bethlehemkerk;
  • De overige liederen worden gezongen door de voorzangers;
  • De ventilatie staat op 100% in de kerkzaal ivm het afzuigen van aerosolen;
  • Er wordt alleen buiten op het kerkplein koffie gedronken op 1,5 meter afstand na de kerkdienst, bij regen of aanscherpen van de maatregelen komt het te vervallen;

Op 25 juli en 8 augustus 2021 is er een gezamenlijke dienst in de Diependaalsekerk. Zij hanteren 50 kerkgangers in de dienst, met de Diependaalsekerk hebben we afgesproken dat er ruimte is voor 25 kerkgangers van de Bethlehemkerk.

U kunt zich opgeven via het aanmeldingssysteem Eventix van de Bethlehemkerk.

De dienst in de Diependaalsekerk kan online alleen via audio gevolgd worden, zij hebben geen beelduitzending.

Mocht er in de komende periode, wanneer er geen nieuwsbrief verschijnt, ontwikkelingen zijn mbt aanscherpen/versoepelingen van het Coronabeleid dan zullen we u met de mededelingen op zondag nader informeren.

Nogmaals het uitdrukkelijke verzoek aan u om zich aan te melden via Eventix, zowel medewerkers als kerkgangers.

Een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Theo (Th). Van Halsema

 

Bovenstaande is een update van de eerdere berichtgeving rondom Corona, klik hier.