Verzoek Gereformeerde kerk Loosdrecht. (GKL)

Enige tijd geleden informeerden we u over het verzoek van de Gereformeerde gemeente Loosdrecht om onderdak te krijgen bij onze wijkgemeente. Inmiddels is duidelijk dat zowel de kerkenraad van onze wijk als de kerkenraad in Loosdrecht als de algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hilversum positief staan ten opzichte van dit verzoek. We zijn nu het proces gestart om te onderzoeken wat er allemaal moet gebeuren om dit proces op een goede manier te doorlopen en om duidelijk te krijgen welke afspraken met alle betrokken partijen gemaakt moeten worden. Er worden gesprekken gevoerd met de Protestantse Gemeente Hilversum en met het regionale CCBB (Classicale colleges voor de behandeling van beheerszaken) om de bestuurlijke en financiële kaders helder te krijgen. Ook wordt nagedacht over de manier waarop we de gemeentes kennis laten maken met elkaar. We worden bij deze vraagstukken begeleid door Jan Boer van Kerk Vitaal.

We blijven u op de hoogte houden.

Beleidsplan Protestantse gemeente Hilversum

Al enige tijd weinig informatie over dit traject. Binnen de wijk hebben we alle informatie die u als gemeentelid heeft aangeleverd gecomprimeerd tot een stuk dat als input aan de Algemene Kerkenraad is verzonden. Ook de andere wijken hebben dat gedaan. Daarnaast hebben alle wijken hun commitment gegeven om door te gaan met het proces “PgH 2025” Vanuit onze wijk is ons gebouw genoemd als moeilijk bespreekpunt. Andere wijken hebben geen voorbehoud gemaakt. We kennen niet de inhoud van de inbreng van de andere wijken. Die is vooralsnog niet openbaar. Wij stappen positief in dit traject en hopen in het najaar de mogelijkheid te kunnen creëren ook met de gemeenteleden het gesprek aan te kunnen gaan. Hoe het proces precies verder gaat is nog niet bekend. Met een nieuwe voorzitter AK hopen we hier snel meer duidelijkheid over te krijgen. Wordt vervolgd.

Dominee Aster Abrahamsen.

Het herstel van dominee Aster wordt belemmerd doordat zij Corona heeft gehad en daar ook klachten van heeft. Ze geeft aan dat het wel steeds beter gaat. We missen haar en hopen en bidden dat zij ergens dit najaar weer wat van haar taken kan oppakken.

Gemeenschappelijke vieringen
Vanaf zondag 11 juli zijn er zes gemeenschappelijke vieringen met de gemeenteleden van de Diependaalse kerk, zoals we de laatste jaren gewend zijn. De diensten vanuit de Diependaalse kerk zijn alleen te beluisteren via internet en niet op beeld te volgen omdat de benodigde techniek daar niet voorhanden is. Voor de gemeenteleden van de Diependaalse kerk is het wel fijn dat ze naar hun vertrouwde omgeving kunnen gaan nu corona dat weer toelaat. U kunt de diensten volgen via de sites van zowel de Bethlehemkerk als de DIependaalse kerk.

Zomer 2021
De wijkkerkenraad wenst u van harte een gezegende zomer toe na een bijzonder seizoen. We hopen elkaar te blijven zien en te ontmoeten tijdens de zomerdiensten en dat we in vertrouwen de nieuwe periode tegemoet gaan.

Namens de kerkenraad

Paul-Dirk van Buuren