Ook in de zomer van 2021 vieren de Diependaalse kerk en de Bethlehemkerk in totaal 6 gezamenlijke zomerdiensten samen de zomer. Deze zomer alweer voor het zesde jaar op een rij!

We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie is er echter een beperkt aantal zitplaatsen beschikbaar in de kerkzaal. Daarom gebruiken we voorlopig een reserveringssysteem. U leest alles hierover en u kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

2 van 6

Aanvang:

Voorganger:   

Zomervieringen Diependaalse & Bethlehemkerk samen

10.00 uur

ds. Willem Nijsse

Thema: 'Schijn bedriegt'

  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Dienst live thuis volgen, klik hier..

 Ouderling van dienst  Marianne van Malenstein en Corine de Jong 
 Diaken van dienst   Rob Kooijmans     
 Lector  Erik Verkerk
 Organist  Johan van der Leij
 Zangers

Yvonne van Bommel, Jan Pieter Vreugdenhil, Henk Koster,  Annelies Floor


Orgelspel

Welkom            (door de ouderling van dienst)

VOORBEREIDING

Wij gaan staan.

Lied Psalm 15:1,2,3,4

Groet

Voorganger    :    De Heer zij met u!
Gemeente       :    Ook met u zij de Heer.

Wij gaan zitten.

Bemoediging

Voorganger    :    Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente       :    die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Lied 272:1 ‘Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here’

Kyriegebed

Lied 146c:1,3 ‘Alles wat adem heeft love de Here’

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om verlichting met de H. Geest

Kindermoment  (door voorganger)

Schriftlezing Handelingen 4:32-5:11     (door de lector)

Lied 941:1 ‘Waarom moest ik uw stem verstaan’

Preek

Orgelspel

Lied 944:1,2,3,4 ‘O Heer, verberg u niet voor mij’

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden

Stil gebed

Onze Vader (oecumenische versie)

Mededelingen door de ouderling van dienst; eventueel toelichting op de collecten door de diaken

Lied Psalm 90:1,5,7

Zegen met door de voorzangers gezongen ’AMEN’ (3x)

Orgelspel

 

Klik hier voor de zes gezamenlijke zomervieringen van de Bethlehemkerk & Diependaalse kerk samen.