Opnieuw is er in de PGH gekozen voor een gezamenlijk jaarthema. Stond de eerste keer Jezus centraal in het jaarthema ‘Rondom Jezus’ en lag het afgelopen jaar de focus op God de Schepper in het jaarthema ‘Schepping’, het komende jaar zullen we ons richten op het werk van de Heilige Geest aan de hand van het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’.

In zijn brief aan de Galaten schrijft Paulus over waarden die door Gods Geest als het ware worden gezaaid, die ontkiemen en bloeien en vrucht dragen, in mensenlevens, in het leven van de gemeente van Christus en ook in de samenleving (Galaten 5, 22-24). Negen waarden noemt Paulus als vrucht van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld (lankmoedigheid), vriendelijkheid, goedheid, vertrouwen (geloof), zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Bij het opstellen van het jaarprogramma hebben wij (voorgangers van de PGH) er vijf aan toegevoegd, zodat het er in totaal veertien zijn, twee maal zeven, eenmooi bijbels getal dat volheid uitdrukt. De toegevoegde waarden zijn: gastvrijheid,gerechtigheid, ontferming (barmhartigheid), oprechtheid en hoop.

Hoezeer de Heilige Geest van doen heeft met dergelijke waarden, herkennen we in uitdrukkingen als ‘er heerst daar een geest van mededogen’ of ‘een geest van vertrouwen bezielde hen’, of ‘zij is oprechtvan geest’.

Er is in onze wereld en in deze tijd een grote behoefte aan mensen die zich laten inspireren toteen leven naar dergelijke kernwaarden. In harde tijden, in barre omstandigheden hebben we oases van goedheid nodig, tuinen van gerechtigheid, gebaren van gastvrijheid en daden van hoop. De veertien vruchten zijn niet hetzelfde als deugden. Er is wel enige overlap, maar in de Bijbel worden ze eerder als gaven dan als deugden beschouwd. Er zijn mensen diehebben een talent voor geduld. Anderen zijn begaafde vredestichters. Er zijn mensenmet een groot rechtvaardigheidsgevoel en een antenne voor onrecht. De veertienwaarden zijn vooral genadegaven, ze worden ons geschonken. Maar we kunnen ze welverder ontwikkelen, van een heel klein beetje aanleg tot een groot talent.

Een mooi voorbeeld van zo’n ontwikkeling geeft Mozes. Van Mozes wordt gezegd in deBijbel dat hij een zeer zachtmoedig mens was (Numeri 12, 3 – Statenvertaling envertaling NBG ’51). Zachtmoedig? Mozes was toch de geweldenaar die een Egyptenaardoodsloeg en de stenen tafelen te pletter smeet? Maar blijkbaar heeft Mozes tijdens dewoestijnreis ook kunnen oefenen in zachtmoedigheid en zijn talent daarvoor doengroeien.

Dat de vruchten van de Geest niet alleen aan individuen worden geschonken, maar ook aan groepen, aan gemeenschappen in hun geheel, laat het voorbeeld van Mozes ook zien.In hetzelfde boek Numeri wordt verteld dat een deel van de geest die op Mozes rustte door God aan zeventig anderen werd overgedragen (Numeri 11, 17 en 25), zodat zijallen vol bezieling Mozes terzijde konden staan.

Op de zeven zondagen voorafgaand aan Advent en in de zeven diensten tussen Pasen en Pinksteren zal er in alle kerken van de PGH over de afzonderlijke vruchten van Geestworden gelezen, gezongen en gepreekt. We mogen het nieuwe seizoen beginnen in vertrouwen op het werk van Gods Geest die ons zal inspireren en bezielen tot een leven waarin liefde en gerechtigheid, vriendelijkheid en hoop en al die andere waardentot volle bloei zullen komen.

Ds. Heleen Weimar