Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 

Op donderdag 7 oktober hopen we weer voor het eerst dit nieuwe seizoen weer bijelkaar te komen.

We beginnen met een koffieochtend en kunnen dan wat bijpraten, we hebben elkaar veel te vertellen na zo'n lange tijd elkaar niet gezien te hebben.

Vandaag komt ook Gerard Ekelmans vertellen over het landelijk crisisteam van corona, waar hij gewerkt heeft.

Op donderdag 21 oktober komt majoor Van Pelt van het Leger des Heils vertellen over het leven van majoor Bosshardt

We beginnen om 10 uur 

Iedereen die een keer wil instuiven is van harte welkom.

Henny de Vries tel.6213309