Aanstaande zondag, 3 oktober 2021, vieren we weer avondmaal in onze kerk, zowel voor de gemeenteleden die fysiek aanwezig zijn in de kerk als voor iedereen die online de viering mee beleeft.

Wat betekent dat voor u?
Als u fysiek in de kerk aanwezig bent kunt u op aangeven van de kerkrentmeester zelf een bakje met daarin een cupje wijn of druivensap en een stukje brood van de tafel pakken. U houdt daarbij steeds voldoende afstand van elkaar.

Deze neemt u mee naar uw plek in de kerk. Op aangeven van de predikant zal deze genuttigd worden.

Als u niet zelf het bakje kunt of wilt halen dan vragen wij u om dat kenbaar te maken door tijdens het ophaalmoment uw hand op te steken. De dienstdoende diakenen zullen u dan, op een dienblad, het bakje brengen.

Ook vanuit huis
Als u thuis de viering mee beleeft, vragen wij u om vooraf zelf wijn en brood klaar te zetten zodat u vanuit huis kunt mee vieren.

We hopen dat we zo op zondag 3 oktober weer samen kunnen vieren en beleven!

De diaconie