In aansluiting op de persconferentie van 14 september 2021 waarin verdere versoepelingen zijn aangekondigd na 25 september 2021 informeren wij u nader hoe wij met zorg de maatregelen hebben aangepast voor de Bethlehemkerk miv 3 oktober 2021:

 • Na 26 september 2021 vervalt de 1,5 meter afstandsregeling met dien verstande dat we op voldoende en gepaste afstand van elkaar blijven en elkaar erop blijven aanspreken;
 • Voor de maand oktober blijven we nog werken met Eventix omdat we niet weten en kunnen onderzoeken of iedereen de vaccinaties heeft ontvangen of een negatieve testuitslag in bezit heeft. Mocht er een besmetting zijn dan kunnen we dmv Bron- en Contactonderzoek eenvoudig de kerkgangers die aanwezig waren traceren;
 • Voor het bijwonen van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor de kerkenraad is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten;
 • Commissie van Ontvangst blijft haar taak, beschreven in het GebruiksPlan, gedurende de maand oktober 2021 uitvoeren zoals, registreren en placeren. In de maand oktober 2021 is de volgende persconferentie waar duidelijk zal worden of dit ook losgelaten kan worden;
 • De hoofdingang blijft gebruikt worden als in- en uitgang voor de kerkgangers, medewerkers komen via de zijingang binnen;
 • De volledige kerkzaal kan weer bezet worden door kerkgangers en medewerkers;
 • Om voldoende afstand te houden, wordt er 1 stoel vrij te houden tussen kerkgangers. Een huishouden bestaande uit meerdere personen kunnen wel naast elkaar zitten;
 • Om te wennen aan meer versoepeling blijft de huidige stoelen opstelling in de kerkzaal zo intact met dien verstande dat bij een grotere opkomst er een rij bijgeplaatst kan worden;
 • Vanaf 3 oktober 2021 zal het koffie drinken weer worden georganiseerd, ook binnen. Echter houden we wel voldoende en gepaste afstand zonder de 1,5 meter te hanteren;
 • Na afloop van de dienst wordt de kerk verlaten via de hoofdingang. Voor koffiedrinken loopt men rechtsaf voor de techniek langs naar de keuken, neemt koffie/thee mee en blijft zich op afstand verplaatsen in zaal 3 en 4 of in de kerkzaal;
 • De collecteschalen worden op een tafel geplaatst bij de achterste stoelenrij;
 • Een maximaal aantal kerkgangers per dienst is vervallen per 3 oktober 2021;
 • Alle liederen tijdens een dienst kunnen weer worden meegezongen door kerkgangers vanaf 3 oktober 2021;
 • Iom Marlène wordt per dienst bekeken of het wenselijk is om na 26 september 2021 nog met voorzangers te werken;
 • On-line zullen de diensten worden blijven aangeboden;
 • Avondmaal blijven we op dezelfde wijze vieren zoals beschreven in het GebruikPlan;
 • De looprichtingen komen te vervallen na 26 september 2021, voorlopig blijven de stickers wel aanwezig voor het geval de versoepelingen teruggedraaid zouden gaan worden;
 • Kinderen en tieners hoeven niet meer voor en achter in de kerk plaats te nemen in de dienst en het kindermoment met de predikant kan weer plaatsvinden;
 • Ventilatie blijft op 100% afgesteld in de kerkzaal vanaf de zaterdag ervoor;
 • De Basisregels blijven van toepassing!


Mochten zich onverhoopt weer verslechteringen aandienen, waardoor aanscherping van de maatregelen noodzakelijk zijn, dan zullen we hierover direct communiceren via website/nieuwsbrief.

Theo van Halsema, voorzitter kerkrentmeerster, Hilversum 29 september 2021