Op dinsdag 19 oktober is in de Bethlehemkerk de vierde bijeenkomst van de bovenwijkse bijbelkring over de vruchten van de Geest, onderdeel van het jaarthema ‘Geïnspireerd leven’. Het thema is ‘geduld’.

Het is een gesprekskring en u hoeft zich wat mij betreft niet aan te melden. Voorbereiding hoeft ook niet, maar als u zich vooraf toch een beeld wilt vormen waar we over praten kunt u op de website https://debijbel.nl/bijbel/ zelf eens zoeken naar bijbelteksten over ‘geduld’. Het NBG heeft er ook een artikel aan gewijd:  https://debijbel.nl/wereld-van-de-bijbel/ontdek-en-ervaar/de-bijbel-over/3647/geduld

De avond begint om 20.00u en sluit om uiterlijk 22.00u. Ik hoop dat u ook komt! Mogelijk gebruik ik de inbreng van die avond in de doopdienst over geduld op zondag 24 oktober.

Ds. Jetty Scheurwater