Vervanging van ds. Aster Abrahamsen-den Bok
De Algemene Kerkenraad heeft onlangs ingestemd met ons verzoek om ds. Jetty Scheurwater vanaf 1 oktober 2021 tijdelijk een vermeerdering van haar contracturen toe te kennen.  Deze uren gaan voornamelijk besteed worden aan pastorale taken. We zijn dankbaar dat ds. Jetty Scheurwater zich beschikbaar stelt voor extra uren.

We wensen Aster Abrahamsen van harte het allerbeste in haar herstel. We hopen haar te mogen begroeten ergens in de nabije of latere toekomst. We denken aan haar in verbondenheid. 

Gemeenteberaad 10 oktober 2021
Graag nodigt de wijkkerkenraad u uit voor het gemeenteberaad op zondag 10 oktober 2021 na de kerkdienst.  Al in eerdere nieuwsbrieven heeft u hierover kunnen lezen. Wij vinden het belangrijk u zorgvuldig teinformeren over zaken die binnen en buiten onze wijk spelen.

De twee onderwerpen die besproken worden zijn:

  • De stand van zaken rondom het verzoek van de Gereformeerde gemeente Loosdrecht om onderdak te verkrijgen bij onze wijkgemeente.
  • De ontwikkeling van het PgH beleidsplan met betrekking tot beleid en toekomst van de Protestantse gemeente Hilversum.
    Zie de bijlagen ter informatie, bijlage: Beantwoording vragen.
    Lees hier het beleidsplan van de Protestantse gemeente Hilversum.
    Meer informatie over het beleidsplan proces is terug te vinden op de website van de PGH.


Doopviering 24 oktober 2021
We zijn verheugd en dankbaar te kunnen aankondigen dat Daniël en Denise van Halsema hun zoontje James Shane, tevens broertje van Jill, ten doop willen houden op zondag 24 oktober as. De dienst zal geleid worden door ds. Jetty Scheurwater.

Acties voor het klimaat
Namens de Bethlehemkerk heeft de wijkkerkenraad de klimaatpetitie ondertekend welke onderdeel is van een oecumenische klimaatpelgrimstocht door Nederland, onder de titel ‘Gewoon gaan!’. Dit om meer aandacht te vragen voor de bescherming van het klimaat in aanloop naar de 26e Wereld klimaatconferentie in Glasgow in november dit jaar. Deze actie is georganiseerd door Vastenactie en Groene Kerken in samenwerking met plaatselijke kerken. Klik hier voor meer informatie. 

En ook heeft de wijkkerkenraad namens Groene Bethlehemkerk het ‘Klimaatmanifest Hilversum’ ondertekend. Met dit manifest wordt een oproep gedaan aan de lokale politiek door middel van 7 voorbeelden om hun keuzes voor wat betreft duurzaamheid, meer groen en schoon duidelijk te maken aan de Hilversumse samenleving. Zie de link voor informatie

Hartelijke groet, namens de wijkkerkenraad

Annemarie de Groot 
Bonny Rem-Veldstra
Scriba’s