De wijkkerkenraad van de Bethlehemkerk heeft in haar vergadering van 11 oktober 2021 het besluit genomen tot verdere versoepeling aangaande het Coronabeleid in de Bethlehemkerk. Wij  informeren u nader hoe wij met zorg de maatregelen hebben aangepast voor de Bethlehemkerk m.i.v. 18 oktober 2021:

 • De 1,5 meter afstandsregeling is vervallen met dien verstande dat we op voldoende en gepaste afstand van elkaar blijven en elkaar erop blijven aanspreken;
 • Vanaf 24 oktober 2021 hoeft u zich niet meer in te schrijven via Eventix voor de kerkdiensten;
 • Voor het bijwonen van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. Voor de kerkenraad is helder dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten;
 • Commissie van Ontvangst pakt haar rol weer op om kerkgangers welkom te heten en zullen ook weer via de collectezakken collecteren. De collectezakken worden voor de dienst gedesinfecteerd;
 • Vanaf 24 oktober 2021 is de zij-ingang weer de ingang die u kunt gebruiken om de kerk weer binnen te gaan. De hoofdingang blijft dus vanaf dat moment gesloten;
 • Alle looprichtingen zijn vrijgegeven in de kerk met uitzondering van het koffiedrinken, nader omschreven in dit bericht;
 • U kunt uw jas weer ophangen in de gang van de kerk voordat u de kerkzaal ingaat;
 • De volledige kerkzaal kan weer bezet worden door kerkgangers en medewerkers en u wordt niet meer geplaceerd hetgeen betekent dat u kunt gaan zitten waar u zich prettig voelt;
 • Als kerkgangers aangeven zich prettig en veilig te voelen bij afstand houden dan vragen we u hier rekening mee te houden en een stoel vrij te houden tussen kerkgangers;
 • Koffie drinken wordt weer georganiseerd, ook binnen. Echter houden we wel voldoende en gepaste afstand zonder de 1,5 meter te hanteren. Voor het koffiedrinken loopt u rechtsaf voor de techniek langs naar de keuken, neemt u koffie/thee mee en blijft zich op gepaste afstand verplaatsen in zaal 3 en 4 of in de kerkzaal;
 • On-line zullen de diensten worden blijven aangeboden voor onbepaalde periode;
 • Avondmaal blijven we op dezelfde wijze vieren zoals beschreven in het GebruikPlan;
 • Ventilatie blijft op 100% afgesteld in de kerkzaal vanaf de zaterdag ervoor;
 • De Basisregels blijven van toepassing!

Veel dank naar iedereen die in welke vorm dan ook zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan het gehele coronaproces en de uitvoering ervan!


Mochten er zich onverhoopt weer verslechteringen aandienen, waardoor aanscherping van de maatregelen noodzakelijk zijn, dan zullen we hierover direct communiceren via website/nieuwsbrief.