Elke eerste en derde donderdag van de maand van 10.00 - 11.30 uur is er instuif in de Bethlehemkerk. Dat betekent dat u zonder lid te zijn, zonder contributie te betalen, kunt instuiven, zo maar binnenlopen. 

Op donderdag 21 oktober komt majoor Van Pelt van het Leger des Heils vertellen over het leven van majoor Bosshardt

We beginnen om 10 uur 

Iedereen van harte welkom.

Henny de Vries tel.6213309