We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. Vanwege de coronapreventie gebruiken we alleen in oktober nog een reserveringssysteem. U kunt reserveren op de pagina reservering kerkdienst.

Veilig een kerkdienst bezoeken
Hoe wij zorgen voor een veilig bezoek aan de kerkdiensten leest u hier.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

ds. Jurjen Zeilstra

Thema: 'Als God je vreugde is'

  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Dienst live thuis volgen, klik hier..


Je kunt blij zijn over van alles en nog wat, maar echte vreugde die zich niet van de wijs laat brengen, gaat gepaard met een diepe overtuiging dat je op de goede weg bent. In Jesaja 35 klinkt een vreugdelied dat zijn weerga niet kent. Als Gods volk zich bevrijd weet en optrekt naar Sion, juicht heel de schepping mee. Dat gun je de verdrukten der aarde! Dit visioen geeft wortelgrond, ook in barre tijden.

 Ouderling van dienst

 Maria Kruithof

 Diaken van dienst   Wilma Hilberts
 Lector 

 Wilma van Halsema

 Organist

 Marco Goud

 

Orgelspel
Welkom 

VOORBEREIDING

Wij gaan staan
Zingen: Hallelujah! laat opgetogen, Psalm 149: 1 en 2

Groet
Voorganger: De Heer zij met u!
Gemeente: Ook met u zij de Heer.
Wij gaan zitten

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

Kort moment van stilte

Drempelgebed

Zingen: Psalm 149:3

Inleiding
Kyrië en gloria
Voorganger: …zo bidden wij.Allen: Heer, ontferm U.

Glorialied: Wij zullen leven, God zij dank, Lied 611:1

DIENST VAN HET WOORD
Gebed om verlichting met de heilige Geest

Kindermoment

Eerste Schriftlezing: Jesaja 35, 1-10 (lector)

Zingen: Lied 611: 2, 3 en 4

Tweede Schriftlezing: Filippenzen 4, 4-7 (lector)

Zingen: Wachters van de tijd, Lied 453: 1, 2 en 4

Evangelielezing: Matteüs 13,44 (voorganger)

Lofzang: Heer, Gij hebt woorden van eeuwig leven, Lied 339f

Preek

Orgelspel

Zingen: Verblijd u in de Heer te allen tijd, Lied 450

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dank- en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Mededelingen
Collecten 

Zingen: Wat zijn de goede vruchten, Lied 841

Zegen

Orgelspel