We zijn blij dat we weer met gemeenteleden kunnen vieren. U kunt de kerkdiensten weer bezoeken zonder vooraf te reserveren.

Wilt u een voorbede aanvragen?
Gebruik hiervoor: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan neemt de voorganger uw voorbede mee in de gebedsintenties.

Aanvang:

Voorganger:   

10.00 uur

ds. Jetty Scheurwater

Thema: 'Geduld, ofwel: zachtjes aan dan breekt het lijntje niet'

  • Oppasdienst: deze zondag is er oppasdienst
  • Kinderdienst: klik hier voor materiaal en toelichting
  • Dienst live thuis volgen, klik hier.
  • Collecte deze zondag: klik hier voor de toelichting
  • Na de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken (thee en limonade ook verkrijgbaar) en ontmoeting in de kerk

 

Is geduld niet ‘zonde van onze tijd’? Betekent ‘ongeduld’ niet, vrij vertaald, ambitieus, gedreven?

‘Ongeduld’ kan heel nuttig zijn. Nodig zelfs!

Er zijn in de Bijbel verschillende teksten over Gods (on)geduld met Israël, met de volken, met de wereld. Jezus spreekt over Gods (on)geduld met ons, zijn geliefde mensen, in een parabel over het Koninkrijk. En in de jonge kerk roept Paulus de gemeenten die hij schrijft op om geduld te hebben met elkaar. Geduld is een ‘vrucht van de Geest’. Is ongeduld daarmee automatisch ‘zonde’?

In deze dienst zal de heilige doop worden bediend aan James Shane van Halsema.

 Ouderling van dienst

 Corné van Zandwijk

 Diaken van dienst 

 Daan Janson

 Lector 

 Ditte Oerlemans

 Organist

 Johan van der Leij

 

Orgelspel

Welkom door de ouderling van dienst

Aanvangslied: ‘Jezus roept hier mensen samen’ [LB 975: 1 en 2]

Groet:

V: De Heer zij met u!
G: Ook met u zij de Heer.

V: Onze hulp is in de naam van de Heer,
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Moment van stilte

Drempelgebed

Zingen: ‘Create in me a clean heart’ [LB 51b]

Gebed om ontferming[afgesloten met gezongen ‘Kyrie’, LB 299d]

Glorialied: ‘Loof de koning, heel mijn wezen’ [LB 103c: 1 en 3]

Moment met de kinderen

Gebed bij de opening van de Schrift

Luisterlied:‘Ik wens je liefde, blijdschap, vrede’ [Elly Zuiderveld-Nieman]

Eerste schriftlezing: Joël 2:12-14

Zingen: ‘Gij hebt met groot geduld’ [Tussentijds 91:1 en 3]

Tweede schriftlezing: Efeziërs 4:1-6

Zingen: ‘Halleluja’ [LB 338b]

Derde schriftlezing: Matteüs 18:21-35

Zingen: ‘U komt de lof toe’ [LB 339a]

Verkondiging

Zingen: ‘Het leven op aarde is vreugde en rijkdom’ [LB 880]  

Dienst van de doop

  • Onderwijzing
  • Presentatie

Lied: ‘Diep, diep, diep als de zee’ [Hemelhoog 327]      

Doopgebed

Belijdenis van het geloof

  • Zingen: ‘Wij geloven één voor één’ [LB 344]
  • Bediening van de doop
  • Verwelkoming

Zingen: ‘De kracht van uw liefde’ [Hemelhoog 629]

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Mededelingen

Collecten

Zingen: ‘Ga nu heen in vrede’ [Hemelhoog 472]

Wegzending en Zegen

Orgelspel